Møde i borgerforeningen d. 14/11-18

Deltagere: Anne, Astrid, Kenneth, Steffan, Julie, Janne, Thomas

Read More

Nu har Øster Løgum også fået en hjertestarter! – HUSK det er ikke noget ved at have en hjertestarter, hvis der ikke er nogen, der kan bruge den – eller hvis ingen tænker på den ved hjertestop. – Region Syd og Dansk Folkehjælp har lavet en App, som man kan installere på sin smart phone, når man har fået et 7 timers førstehjælps kursus!

Hovslund og Omegns Beboerforening og Øster Løgum Borgerforening har besluttet at gå sammen om: – Informationsaften om app’en 13. september 2018 kl. 19,00 og hvad den kan hjælpe en hjerteløber med – 
der skal være mindst 20 tilmeldte!!!. – 7 timers kursus i førstehjælp 6. oktober 2018 kl 09.00 – der skal være mindst 12 tilmeldte. –

Christian og jeg har selvfølgelig sørget for at det er GRATIS – Tilmelding kan ske på – fabrintherese@gmail.com – 
eller sms til 30929359 – Begge arrangementer er booket på Øster Løgum gl. Kro

Medlemmer af borgerforeningen:

Formand

Navn: Thomas Bjerg Ørom

Adresse: Vestervej 17, 6230 Rødekro

Tlf. og mail: 30489436 – Thomasbjergorom@hotmail.com

Næstformand:  

Navn: Anne Schau Christensen

Adresse: Vestervej 7, 6230 Rødekro

Tlf. og mail: 23938789 – annex.7@live.dk

Øvrige medlemmer

Navn: Kenneth Bork Damsgaard

Adresse: Søndergade 9, 6230 Rødekro

Tlf. og mail:  40794025 – kennethdamsgaard@gmail.com

 

Navn Steffan hybjerg clausen

Adresse: Vestervej 1, 6230 Rødekro

Tlf. og mail: 25467208 – hybjerg80@gmail.com

 

Navn: Astrid Thaisen

Adresse: Wollesgyde 1, 6230 Rødekro

Tlf. og mail: 61857528 – aotilie@hotmail.com

 

Navn: Janne Sandberg

Adresse: Korsvangsvej 1, 6230 Rødekro

Tlf. og mail: 29293670 – mijasandberg@hotmail.com

 

Navn: Julie R. Petersen

Adresse: Søndergade 34, 6230 Rødekro

Tlf. og mail: 28570442 – Julierettigpetersen@hotmail.com

Borgerforening – møde d. 1/3-2018

Valg af sekretær, kasserer, formand & næstformand

 • Formand:Thomas
 • Næstformand:Anne
 • Sekretær:Julie
 • Kasserer:Det overvejes hvem der skal have posten, beslutningen træffes ved næste møde
 • Ansvarlig for udlejning af borde, stole og telt: Thomas

Dåseindsamling

 • Skal der fortsat samles dåser ind den sidste torsdag i måneden? – Ja
 • Skal der evt. købes net eller presenning så dåserne i containeren ikke flyver væk? – Det undersøges hvad det vil koste at anskaffe presenninger til containeren, samt hvordan disse kan sættes fast.

Fastelavn

 • Umiddelbart ikke noget overskud – ikke regnet færdig endnu
 • Der skrives en kort notits omkring fastelavn samt hvem der blev kattekonge osv. til ’vores blad’
 • pap-tønder til børnene næste år
 • Andre ideer til næste fastelavnsfest tages op til næste år

Korsvangsvej

 • Kommunen har bekræftet at Korsvangsvej fortsat vil være en offentlig vej, selvom denne gøres blind
 • Det forventes at der opsættes en chikane for enden af Korsvangsvej (helt nede ved Øster løgumvej)
 • Gøres vejen blind vil færdsel til og fra marker stadig være mulig

Landsbyskilt

 • Skal der evt. designes en bagside til skiltet?

Ren-dag

 • Vi er tilmeldt
 • Jan Schau vil gerne sponsorere latexhandsker til denne dag
 • Indkøb af mad og drikke til dagen, samt hvem der sørger for dette, aftales når dagen nærmer sig
 • Der indkøbes forskellige pensler til diverse malerprojekter

Forslag til ren-dag:

–      Rengøring af ’legende børn’ skilte

–      Mulighed for at dem der møder op på dagen, selv kan komme med forslag til projekter àideer til projekter samles på en liste og det er på selve dagen så muligt at de der møder op kan udvælge projekt(er) de gerne vil beskæftige sig med denne dag

Borgerforeningens projekter for det kommende år

–      Udover de vanlige arrangementer vil borgerforeningen det kommende år have fokus på følgende projekter:

 • Julebelysning:Alt jern til kræmmerhus skæres færdigt når tid og lyst er. Relæ kommer senere. Målet er at der i alt er 6 færdige og funktionelle kræmmerhus til december. Bemærk at der kunvil blive opsat julebelysning i de gadelamper hvor der tidligere har været opsat julelys.
 • Borgerforeningen er åben for forslag og ideer til kommende projekter

 

Medlemmer af borgerforeningen:

Formand

Navn:Thomas Bjerg Ørom

Adresse:Vestervej 17, 6230 Rødekro

Tlf. og mail:30489436 – Thomasbjergorom@hotmail.com

Næstformand:  

Navn:Anne Schau Christensen

Adresse:Vestervej 7, 6230 Rødekro

Tlf. og mail:23938789 – annex.7@live.dk

Øvrige medlemmer

Navn:Kenneth Bork Damsgaard

Adresse:Søndergade 9, 6230 Rødekro

Tlf. og mail:40794025 – kennethdamsgaard@gmail.com

 

Navn:Steffan hybjerg clausen

Adresse:Vestervej 1, 6230 Rødekro

Tlf. og mail:25467208 – hybjerg80@gmail.com

 

Navn:Astrid Thaisen

Adresse:Wollesgyde 1, 6230 Rødekro

Tlf. og mail:61857528 – aotilie@hotmail.com

 

Navn:Janne Sandberg

Adresse:Korsvangsvej 1, 6230 Rødekro

Tlf. og mail:29293670 – mijasandberg@hotmail.com

 

Navn:Julie R. Petersen

Adresse:Søndergade 34, 6230 Rødekro

Tlf. og mail:28570442 – Julierettigpetersen@hotmail.com